Reprezentant Slovenska na Stredoeurópskej výstave v r. 2016 v Bukuresti (Rumunsko)

  • 1.miesto v kategórii Šport A (SK-13-02806-216)
  • 11.miesto v kategórii Šport G (SK-14-02806-372)

Reprezentant Slovenska na Stredoeurópskej výstave v r.2010 v Sosnovci (Poľsko)

  • 9.miesto v kategórii Šport G (SK-08-02210-1117)
  • 10.miesto v kategórii Šport A (SK-07-02210-598)

Reprezentant Slovenska na Olympiáde v r.2011 v Poznani (Poľsko)

  • 29.miesto v kategórii Šport A (SK-07-02210-598)

Víťazstvo v MTC Nitra 2011 z finálového preteku o 4000€ (11-02806-24 Ha)

3. Generálny majster LETU ZDAR 2009 07-02210-598 H -KT, 07-02210-567 H-ST,
05-02210-1133 H-DT 05-02210-1120 Ha)
2.ESO Krátkych tratí LETU ZDAR 2009 (07-02210-598)
2.ESO Ročiak LETU ZDAR 2009 (08-02210-1117)
8.ESO Dlhých tratí LETU ZDAR 2009 (05-02210-1133)
10.ESO Krátkych tratí LETU ZDAR 2010 (08-02210-1117)
3.ESO Krátkych tratí LETU ZDAR 2011 (08-02210-1117)
3.ESO ročných LETU ZDAR 2011 (10-02806-724)
7.ESO Krátkych tratí LETU ZDAR 2011 (08-02210-1113)
6.ESO Krátkych tratí LETU ZDAR 2012 (10-02806-754)
5.ESO Dlhých tratí LETU ZDAR 2013 (10-02806-798)
8.ESO Mladých LETU ZDAR 2013 (13-02806-216)
8.ESO ročných LETU ZDAR 2013 (12-02806-598)
4.ESO Krátkych tratí LETU ZDAR 2014 (12-02806-598)
5.ESO mladých LETU ZDAR 2014 (14-02806-331)
5.ESO ročných LETU ZDAR 2014 (13-02806-299)
1.ESO krátkych tratí LETU ZDAR 2015 (13-02806-216)
1.ESO ročných LETU ZDAR 2015 (14-02806-372)
7.ESO krátkych tratí LETU ZDAR 2015 (13-02806-299)

Národné úspechy

5.Majster Slovenska krátkých tratí 2009
1.Národný víťaz Slovenska CV Nitra 2010 – ESO ročiak (08-02210-1117)
3.ESO Šport A Slovenska CV Nitra 2010 (07-02210-598)
2.ESO Šport A Slovenska CV Nitra 2011 (07-02210-598)
6.Majster Slovenska ročných holubov 2011
8.ESO Šport A CV Nitra 2012 (08-02210-1117)
5.ESO Šport B CV Nitra 2012 (08-02210-1113)
7.Majster Slovenska ročných holubov 2012
7.Majster Slovenska mladých holubov 2012
Majster Slovenska krátkych tratí 2015
SK-2013-02806-216, SK-2013-02806-251, SK-2013-02806-260, SK-2014-02806-372, SK-2012-02806-598
2.Majster Slovenska ročných holubov 2015
SK-2014-02806-350, SK-2014-02806-376, SK-2014-02806-343, SK-2014-02806-331
1.Národný víťaz Slovenska CV Trenčín 2016 – ESO ročiak (SK-14-02806-372)
1.Národný víťaz Slovenska CV Trenčín 2016 – Šport A (SK-13-02806-216)

Oblastné úspechy

1.Majster mladých OZ Poprad 2008
1.Majster mladých OZ Kežmarok 2014
1.ESO OZ Poprad 2001 SK-99-22-1969 H
1.ESO Šport D OZ Poprad 2008 SK-05-02210-1138 H
1.ESO ročiak OZ Poprad 2008 SK-02210-598 H
1.ESO Šport A OZ Kežmarok 2009 SK-07-02210-598 H
1.ESO Šport G OZ Kežmarok 2009 SK-08-02210-1117 H
1.ESO Šport E OZ Kežmarok 2009 SK-05-02210-1133 H
1.ESO výkon za 2.roky OZ Kežmarok 2009 SK-05-02210-1133 H
2.ESO KDTVR 2009, SK-05-02210-1133 H
2.ESO Šport H OZ Kežmarok 2009 SK-07-02210-567 H
2.ESO Výkon za rok OZ Kežmarok 2010 SK-06-02210-44 H
1.ESO Šport A OZ Kežmarok 2010 SK-07-02210-598 H
2.ESO Šport A OZ Kežmarok 2010 SK-07-02210-507 H
3.ESO Šport A OZ Kežmarok 2010 SK-08-02210-1113 H
1.ESO Šport B OZ Kežmarok 2010 SK-07-02210-567 H
3.ESO Šport B OZ Kežmarok 2010 SK-07-02210-597 H
1.ESO Šport D OZ Kežmarok 2010 SK-07-02210-567 H
2.ESO Šport H OZ Kežmarok 2010 SK-07-02210-597 H
1.ESO Šport A OZ Kežmarok 2011 SK-08-02210-1113 H
3.ESO Šport A OZ Kežmarok 2011 SK-08-02210-1117 H
1.ESO Šport B OZ Kežmarok 2011 SK-08-02210-1113 H
2.ESO Šport B OZ Kežmarok 2011 SK-08-02210-1117 H
3.ESO Šport G OZ Kežmarok 2011 SK-10-02806-724 H
3.ESO Šport H OZ Kežmarok 2011 SK-08-02210-1117 H
2.ESO Šport A OZ Kežmarok 2012 SK-08-02210-1117 H
2.ESO Šport C OZ Kežmarok 2013 SK-10-02806-798 H
2.ESO Výkon za rok OZ Kežmarok 2013 SK-08-02210-1113 H
2.ESO Šport H OZ Kežmarok 2013 SK-10-02806-798 H
1.ESO Ročiak OZ Kežmarok 2014 SK-13-02806-299 H
1.ESO Ročiak OZ Kežmarok 2015 SK-14-02806-372
2.ESO Ročiak OU Kežmarok 2015 SK-14-02806-350
1.ESO Šport A OZ Kežmarok 2015 SK-13-02806-216
2.ESO Šport A OZ Kežmarok 2015 SK-12-02806-598
3.ESO Šport A OZ Kežmarok 2015 SK-13-02806-299
Close Menu